Thị trường vốn và sự phát triển kế toán của các nước

Bài viết xem xét sự phát triển các quy định về kế toán và báo cáo tài chính của các nước nhằm mục tiêu thu hút vốn đầu tư cũng như tăng cường huy động vốn của các nước.

Từ khóa: Thị trường vốn, Phát triển kế toán, Tăng cường huy động vốn, Báo cáo tài chính, Đặc điểm môi trường kế toán

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận