Thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 353 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận