Thí nghiệm thử tải đánh giá ứng xử chịu uốn của kết cấu sàn nhịp đơn liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn SDI T-CD-2017

Trong nghiên cứu này, hai mẫu kết cấu sàn liên hợp nhịp đơn với tỷ lệ 1:1 có các kích thước thực tế 4500 × 900 × 140 mm đã được chế tạo trong phòng thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm thử tải để kiểm tra sự làm việc theo các trạng thái giới hạn về độ bền và sử dụng.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Sàn liên hợp thép – bê tông, Khả năng chịu lực giới hạn, Độ bền chống trượt, Vết nứt bê tông

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận