Theo dõi độ võng của bản sàn bê tông cốt sợi thủy tinh (G-FRP) trong thời gian 90 ngày

Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm về độ võng của bản sàn bê tông cốt G-FRP chịu tải trọng trong thời gian 90 ngày trong điều kiện khí hậu tự nhiên tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi thủy tinh, Trường Đai học Xây dựng Miền Trung, Thanh G-FRP, Thanh cốt sợi thủy tinh, Bản sàn bê tông cốt sợi thủy tinh

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận