The Road Ahead (Con đường phía trước) - Bill Gates

Cuốn sách "The Road Ahead" của Bill Gates, một nhân vật hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực IT sẽ giúp các bạn tìm hiểu và chuẩn bị cho mình hành trang để bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin vững chắc chúng ta sẽ theo kịp đà tiến chung của nhân loại. Cuốn sách đề cập tới nhiều vấn đề liên quan thiết thực đến mọi mặt trong cuộc sống hành ngày của chúng ta, nêu lên những cơ hội chúng ta cần kịp thời nắm bắt, và những vấn đề mà mỗi một người trong chúng ta, mỗi dân tộc phải đương đầu.

Từ khóa: The Road Ahead, Con đường phía trước, Xa lộ thông tin, Máy điện toán, Đổi mới công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin

pdf 166 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận