Thanh toán quốc tế

Môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành Ngân hàng, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác.
Môn học TTQT giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), các phương tiện thanh toán quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức thanh toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C).
Sinh viên có thể thực hiện các kỹ thuật nghiệp vụ của một nhân viên phòng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp, thanh toán viên của phòng thanh toán quốc tế, dealer của phòng kinh doanh ngoại tệ…

Từ khóa: Thanh toán quốc tế, bài giảng Thanh toán quốc tế, tài liệu Thanh toán quốc tế, kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch, quản trị marketing

ppt 71 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận