Tài liệu tập huấn giáo dục môi trường cơ bản - Chủ đề 3: Tái chế chất thải

Chủ đề sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về chất thải, phân loại chất thải, hoạt động quản lý chất thải với 3R (3T - Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải); cách nhận biết và sử dụng các sản phẩm tái chế, cách giảm thiểu chất thải và tái chế chất thải, cũng như sẽ hướng dẫn các giáo viên xây dựng các bài giảng để lồng ghép, tích hợp chúng vào các bài học, tiết học khác nhau.

Từ khóa: Giáo dục môi trường, Tập huấn giáo dục môi trường, Tái chế chất thải, Tái sử dụng chất thải, Giảm thiểu chất thải, Quản lý chất thải

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận