Taì liệu: Sản xuất sạch hơn

Phòng ngừa phát sinh chất thải (Waste prevention)
Ngăn chặn phát sinh chất thải ngay tại nguồn bằng cách sử dụng năng lượng và
nguyên vật liệu 1 cách có hiệu quả nhất, nghĩa là có thêm một tỷ lệ nguyên vật liệu nữa được chuyển vào thành phẩm thay vì phải loại bỏ. Tiếp cận này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 với những cách gọi khác nhau như "phòng ngừa ô nhiễm" (pollution prevention), "giảm thiểu
chất thải" (waste minimization). Ngày nay, thuật ngữ "sản xuất sạch hơn" (SXSH) được sử
dụng phổ biến trên thế giới để chỉ cách tiếp cận này, mặc dù các thuật ngữ tương đương vẫn còn ưa thích vài nơi.

Từ khóa: môi trường, ô nhiễm môi trường , Sản xuất khí thải , Ngăn chặn chất thải, công nghệ sạch, hiệu quả sinh thái, khí thải, làm sạch môi trường

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận