Tài liệu phần mềm kế toán

Để hạch toán được bằng phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9
trên máy tính, sau thao tác cài đặt hệ thống kế toán doanh nghiệp MISASME
phiên bản 7.9 người sử dụng phải khởi động phần mềm, tạo tệp
CSDL (Cơ sở dữ liệu) và mở tệp CSDL để nhập số liệu. Nội dung chương này bao gồm:
Khởi động phần mềm,
Tạo dữ liệu mới,
Mở tệp dữ liệu,
Giới thiệu tổng quan về phần mềm.

Từ khóa: phần mềm kế toán, phân hệ Bán hàng, MISA-SME , phân hệ quản lý kho, phần mềm kế toán MISA-SME, kế toán doanh nghiệp

pdf 243 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận