Tài liệu Lập trình hệ thống - Chương 4: GIAO TIẾP CỐNG NỐI TIẾP

Cấu trúc cổng nối tiếp
Cổng nối tiếp được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa máy tính và ngoại vi, có
các ưu điểm sau:
- Khoảng cách truyền xa hơn truyền song song.
- Số dây kết nối ít.
- Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại.
- Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC (Programmable Logic Device).
- Cho phép nối mạng.
- Có thể tháo lắp thiết bị trong lúc máy tính đang làm việc.
- Có thể cung cấp nguồn cho các mạch điện đơn giản

Từ khóa: kỹ thuật, công nghệ, kỹ thuật viễn thông, tài liệu lập trình hệ thống, giao tiếp công nối tiếp

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận