Tài liệu kế toán

Đầu tư các thiết bị tự động vận hành và kiểm soát chất lượng của dây chuyền sản xuất, từ khâu chuẩn bị Đa dạng hoá sản phẩm bao gồm: ngói xi măng màu, tấm panel sandwich, tấm phẳng xi măng… cho các công Công ty dự định sẽ xây dựng thêm một nhà máy mới sản xuất tấm phẳng xi măng sợi xenlulo cao cấp, tấm - Đa dạng hóa sản phẩm xi măng- sợi với mức vốn đầu tư hợp lý, kể cả các đơn vị nước ngoài có điều kiện - Tiếp tục xây dựng và quảng bá thưong hiệu NAVIFICO,
- Mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm tấm lợp màu sang thị trường nước ngoài..

Từ khóa: kế toán thống kê, chế độ kế toán, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kế toán, bảng cân đối kế toán

xls 64 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:195 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận