Tài liệu học Internet

Mạng internet hiện nay là 1 mạng toàn cầu, bao gồm hàng chục người sử dụng, được hình thành từ cuối thập kỷ 60 từ một thí nghiệm của bộ quốc phòng Mỹ. Tại thời điểm ban đầu đó là mạng ARPAnet của ban quản lý dự án quốc phòng, ARPAnet là 1 mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng , một trong những mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng các sự cố.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Tài liệu học Internet, giao thức TCP/IP, cài đặt modem, dịch vụ thư điện tử, địa chỉ IP

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận