Sức bền vật liệu tập 2

Sức bền vật liệulà một môn khoa học bán thực nghiệm thuộc khối kỹ thuật cơ sở trong các trường đại học ở nước ta. Nó cung cấp những kiến thức cần thiết về tác dụng cơ học trong, nhằm giải quyết những vấn đề thực tế liên quan đến các khâu thiết kế, chế tạo để phục vụ cho việc nghiên cứu các môn học chuyên ngành khác trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Ngày nay, sự bùng nổ thông tin thường xuyên trong kỹ thuật và đời sống đã làm nảy sinh những mâu thuẫn giữa quỹ thời gian khi thực hành giảng dạy với nội dung cần truyền đạt môn học này

Từ khóa: Sức bền vật liệu , giáo trình Sức bền vật liệu , tài liệu Sức bền vật liệu , vật lý đại cương, giáo trình vật lý, điện công nghiệp

pdf 109 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:27/05/2013 | Lượt xem:194 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận