Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những quy tắc kinh tế. Lạm phát là một vấn đề không phải xa lạ và là một đặc điểm của nền linh tế hàng hóa và ở mỗi thời kỳ kinh tế với các mức tăng trưởng kinh tế khác nhau sẽ có những mức lạm phát phù hợp
Đăng nhập để bình luận