Sử dụng thanh composite cốt sợi cac-bon để tăng cường khả năng chịu lực cắt của dầm bê tông cốt thép

Bài báo này trình bày việc sử dụng các thanh FRP cốt sợi các-bon (CFRP) gia cường cho dầm BTCT theo phương pháp NSM (near surface mounted), bằng cách đặt các thanh CFRP trong các rãnh được tạo trước trên lớp bê tông bảo vệ trong vùng chịu cắt lớn. Tiến trình thí nghiệm và các dạng phá hoại của dầm thí nghiệm đã được phân tích và thảo luận.

Từ khóa: Khả năng chịu lực cắt, Dầm bê tông cốt thép, Gia cường chống cắt, Phương pháp NSM, Phương pháp gia cường, Vật liệu composite

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:44 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận