Sổ tay công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp

Để chuẩn bị cho Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ II với chủ đề "Ứng dụng CNTT-TT trong các doanh nghiệp" tại Đà Nẵng vào tháng 8-2004, Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin đã tổ chức khỏa sát 217 doanh nghiệp Nhà nước về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa: công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, tin học văn phòng, sổ tay công nghệ thông tin, truyền thông doanh nghiệp, sổ tay công nghệ

pdf 148 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận