So sánh các kỹ thuật phân tích và xác định quy luật diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng ảnh viễn thám

Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng bốn kỹ thuật phân tích phổ biến bao gồm: Chỉ số nước khác biệt (NDWI), Chỉ số nước khác biệt được hiệu chỉnh (MNDWI), Chỉ số trích xuất nước tự động (AWEI), tỷ số ảnh (BR) để trích xuất đường bờ cho vịnh Đà Nẵng.

Từ khóa: Diễn biến đường bờ, Tỷ số ảnh, Ảnh viễn thám, Chỉ số trích xuất nước tự động, Chỉ số nước khác biệt

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2019 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận