Sinh lý học Người và Động vật Tập 1: Phần 2- Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

Cuốn sách Sinh lý học Người và Động vật Tập 1 gồm 6 chương, phần 2 của tập 1 trình bày nội dung từ chương 5 và chương 6. Phần 2 của sách đề cập đến các vấn đề về sinh lý thần kinh, sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Sinh học.

Từ khóa: Sinh lý học, Người và Động vật, Sinh lý học Người và Động vật, Sinh lý học Người Động vật Tập 1, Sinh lý thần kinh, Thần kinh cấp cao

pdf 118 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận