Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady

Hơn bao giờ hết, việc phối trí các lớp thành phần trong một bức ảnh đã trở nên thật dễ dàng với các chức năng mới trong phiên bản Adope ImageReady CS. Bạn sẽ thấy chức năng đường dẫn mới Smart Guides làm cho rõ ràng hơn mối quan hệ canh hàng khi rê đối tượng từ điểm này sang điểm khác. Điều tốt nhất có lẽ là, giờ đây, bạn có thể tạo ra một bản sao của một đối tượng bằng cách kết hợp với một phím tắt trong khi kéo rê nó, đặc trưng này có thể giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian.
Đăng nhập để bình luận