Sao lưu và phục hồi CSDL

Import
Import: là chức năng cho phép nhập dữ liệu từ
HQTCSDL này vào HQTCSDL khác;
Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server
Management Studio;
Bước 2: R_Click vào DB nhận dữ liệu ® Tasks ®
Import Data. Export
Export: là ch c năng cho phép xuất dữ liệu từ
HQTCSDL này qua HQTCSDL khác;
Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server
Management Studio;
Bước 2: R_Click vào DB xuất dữ liệu ® Tasks ®
Export Data

Từ khóa: lưu trữ dữ liệu, mẹo window, thủ thuật window, cách phục hồi dữ liệu, cài đặt phần cứng, cách sao lưu dữ liệu

ppt 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận