Rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam

Bài viết này nhằm xây dựng danh mục các loại rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay, đồng thời phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa các rủi ro này.

Từ khóa: Rủi ro trong các dự án xây dựng, Dự án xây dựng công trình giao thông, Công trình giao thông, Công trình giao thông Việt Nam

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận