Quy hoạch: Phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch: Phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 là bước đi đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020 trong lĩnh vực du lịch, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch 5 năm và hàng năm. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu và giải pháp thực hiện quy hoạch, triển khai xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhân lực của ngành du lịch.

Từ khóa: Nhân lực du lịch, Phát triển nhân lực, Đào tạo nhân lực, Quy hoạch du lịch, Du lịch Việt Nam, Phát triển du lịch

pdf 82 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận