Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 với kết cấu gồm 3 phần: Phần mở đầu giới thiệu một số nội dung về sự cần thiết của việc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, hiện trạng và nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Lào Cai, định hướng phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận