Quy hoạch du lịch: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

Trong phần 2 của cuốn Quy hoạch du lịch này trình bày 4 chương còn lại bao gồm: chương 5: Tổ chức thực hiện và đánh gá các tác động từ các dự án quy hoạch phát triển du lịch đến tài nguyên - môi trường, chương 6: Quy hoạch du lịch ở vùng biển, chương 7: Quy hoạch phát triển du lịch ở vùng biển, chương 8: Quy hoạch du lịch ở vùng nông thôn và ven đô.

Từ khóa: Quy hoạch du lịch, Quy hoạch phát triển du lịch, Quản lý du lịch, Du lịch Việt Nam, Du lịch bền vững, Kinh tế du lịch, Phát triển du lịch

pdf 125 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:299 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận