Quy hoạch du lịch: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

Quy hoạch du lịch do Bùi Thị Hải Yến biên soạn bao gồm 8 chương, trong phần I này trân trọng giới thiệu quý bạn đọc 4 chương đầu, nhằm tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn quy hoạch phát triển du lịch ở trên thế giới và Việt Nam như dự báo nhu cầu phát triển du lịch, quy hoạch du lịch ở vùng biển, vùng núi, vùng nông thôn và ven đô.

Từ khóa: Quy hoạch du lịch, Quy hoạch phát triển du lịch, Quản lý du lịch, Du lịch Việt Nam, Du lịch bền vững, Kinh tế du lịch, Phát triển du lịch

pdf 217 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:328 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 20

Đăng nhập để bình luận