Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự hình thành và phát triển của nền KTTT ở nước ta, rủi ro và quản trị rủi ro tài chính ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như các nhà kinh tế học. Các dịch vụ phái sinh như: Hợp đồng kỳ hạn ĐINH VĂN ĐỨC (forwards), Hợp đồng tương lai (future), Hợp đồng quyền chọn (options) và Hợp đồng hoán đổi (swaps)… đang được giới thiệu như là những công cụ phòng ngừa rủi ro có hiệu quả cao cho các
Đăng nhập để bình luận