Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 2

Nội dung cuốn sách "Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 2" nêu rõ trách nhiệm của quốc gia đối với việc quản lý rủi ro và thảm họa, hướng dẫn quản lý rủi ro ở cấp quốc gia, hướng dẫn các tổ chức kinh doanh du lịch, các địa điểm du lịch xử lý khủng hoảng cũng như chuẩn bị, ngăn ngừa khủng hoảng sắp tới và vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong việc ứng phó với rủi ro và thảm họa du lịch. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Quản lý du lịch, Quản lý rủi ro du lịch phần 2, Hướng dẫn quản lý, Khủng hoảng du lịch, Hướng dẫn du lịch, Vai trò nhà nước, Vai trò báo chí

pdf 58 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:222 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 26

Đăng nhập để bình luận