Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 1

Nội dung của cuốn sách "Quản lý rủi ro du lịch - Hướng dẫn chính thức để quản lý rủi ro trong ngành du lịch: Phần 1" nhằm làm rõ tầm quan trọng về mặt kinh tế của ngành du lịch đối với tất cả các ngành khác và nhu cầu bảo vệ du lịch, xem xét các yếu tố chủ chốt của khủng hoảng và thảm họa và tác động của chúng, hướng dẫn cụ thể vai trò của ngành du lịch trong việc ứng phó với các rủi ro, thảm họa khác. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Quản lý du lịch, Quản lý rủi ro du lịch phần 1, Hướng dẫn quản lý, Bảo vệ du lịch, Vai trò du lịch, Khủng hoảng du lịch, Hướng dẫn du lịch

pdf 44 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:322 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận