Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới: Phần 1 - Arthur Pedersen

Nội dung Phần 1 của cuốn sách "Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới" của Arthur Pedersen trình bày về Công ước Di sản thế giới, những gợi ý đối với các nhà quản lý, tác động và các vấn đề đặt ra, lợi ích và thách thức từ sự tham gia của công chúng. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Quản lý du lịch, Di sản thế giới, Quản lý du lịch Phần 1, Công ước Di sản thế giới, Tác động du lịch, Quản trị du lịch

pdf 57 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận