Quản lý chất thải rắn

Chất thài rắn là chất thải phát sinh
do các hoạt động của con người và động vật
tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không
còn hữu dụng hay khi không muốn dùng nữa.
Bao hàm tất cả các chất rắn hỗn hợp thải ra
từ cộng đồng dân cư đô thị cũng như các
chất thải rắn đặc thù từ các ngành sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp, khai khoáng ...

Từ khóa: quản lý chất thải, môi trường đô thị, công nghệ môi trường, chất lượng môi thường, xử lý chất thải rắn, kĩ thuật môi trường

ppt 84 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận