Phương pháp phần tử hữu hạn

Dưới tác dụng của tải trọng ngoài, vật thể chịu lực bị biến dạng và bên trong nó sẽ xuất hiện ứng suất. Ứng suất tại các điểm khác nhau là khác nhau và được xác định bởi trạng thái ứng suất tại điểm đó. Như đã biết trong sức bền vật liệu.

Từ khóa: vật thể chịu lực, khả năng chịu lực, trạng thái ứng suất, biến dạng và chuyển vị, vật thể chịu lực, chuyển dịch vị trí

pdf 224 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận