Phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro

Bài viết chỉ ra các ưu điểm của phương pháp, điều kiện áp dụng cũng như làm rõ hơn quy trình thực hiện phương pháp làm cơ sở nền tảng cho bộ phận kiểm toán nội bộ áp dụng nâng cao hiệu quả kiểm toán trong đơn vị.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, Phương pháp kiểm toán, Báo cáo tài chính

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận