Phương pháp gia công đặc biệt

Phương pháp gia công đặc biệt là phương pháp gia công tách phần vật liệu dư bằng các kỹ thuật khác nhau liên quan đến năng lượng nhiệt, cơ, điện,nhiệt, hóa hoặc kết hợp các dạng năng lượng này. Những phương pháp này không sử dụng dao cắt khi gia công như thông thường. Phương pháp gia công đặc biệt được phát triển từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm đáp ứng những nhu cầu gia công vật liệu khó gia công; vật liệu mới… Phương pháp này ra đời nhằm thay thế giải quyết cho các phƣơng pháp gia công cổ điển nhƣ: Tiện, phay, bào… Vì các phƣơng pháp gia công cổ điển không đạt hiệu quả kinh tế- kỹ thuật đối với vật liệu mới có những đặc điểm như là: Sức bền, độ cứng, độ dẻo rất cao, rất khó gia công bằng những phững pháp thông thường.

Từ khóa: Phương pháp gia công đặc biệt, kỹ thuật gia công, công nghệ gia công, cơ khí chế tạo, khoa học công nghệ, công nghệ chế tạo, kinh tế kỹ kỹ thuật

pdf 40 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận