Phong tục Việt Nam

Bao gồm những tập tục xa xưa của Việt Nam còn được lưu giữ đến bây giờ, các phong tục được người dân Việt Nam giữ gìn và lưu truyền cho tới tận ngày nay. Đó là những lễ nghi trong cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, tang lễ, giỗ tết, tế lễ, ..vv.

Từ khóa: phong tục Việt Nam, văn hóa Việt Nam, tập tục truyền thống, truyền thống Việt Nam, lễ giáo Việt Nam, văn hóa truyền thống Việt Nam

doc 95 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:18/09/2012 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 18

Đăng nhập để bình luận