Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc NoC trên FPGA

Bài viết tập trung vào phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được tại thời gian chạy trên FPGA dựa theo kiến trúc NoC. Nền tảng này có khả năng cấu hình lại các mô đun cho lớp truyền thông NoC để tối ưu hóa cấu trúc truyền thông theo yêu cầu thay đổi của ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và cải thiện hiệu năng mạng hoặc cấu hình lại lớp tính toán khi có ứng dụng mới triển khai lên nền tảng một cách linh hoạt.

Từ khóa: Cấu hình động, Mạng trên chip, Kiến trúc NoC trên FPGA, Lớp truyền thông NoC, Tối ưu hóa cấu trúc truyền thông, Lõi vi xử lý nhúng

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:42 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận