Phát triển du lịch về nguồn – thế mạnh của du lịch tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều di tích văn hóa, lịch sử và căn cứ địa cách mạng thuận lợi phát triển loại hình du lịch về nguồn. Phát triển du lịch về nguồn là một trong những thế mạnh nổi trội của du lịch tỉnh Tây Ninh; tuy nhiên hiện nay, thế mạnh này chưa được khai thác đúng mức. Việc nghiên cứu tiềm năng cũng như thực trạng phát triển du lịch về nguồn là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Tây Ninh.

Từ khóa: Du lịch về nguồn, Tỉnh Tây Ninh, Tài nguyên du lịch, Phát triển du lịch, Phát triển du lịch về nguồn, Di tích lịch sử cách mạng

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận