PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ OPTION TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Với tư cách là phương thức khơi thông dòng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh,
thị trường chứng khoán có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế. TTCK thúc đẩy
việc tích lũy và tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của
nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa, cải cách kinh
tế thông qua việc phát hành chứng khoán ra nước ngoài,

Từ khóa: báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, chỉ số chứng khoán, thị trường cổ phiếu, giao dịch chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu, công cụ option

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận