Phân tích và thiết kế hệ thống - phân tích hệ thống

Hệ thống cũ là hệ thống hiện tại có thể hoặc không thể được đưa vào máy tính.
Hệ thống mới là hệ thống được xây dựng dựa vào các yêu cầu mới được cập nhật.
Mục đích của giai đoạn phân tích:
Thực sự hiểu các yêu cầu của hệ thống mới.
Phát triển hệ thống có sẵn hoặc quyết định một hệ thống mới không cần thiết.
Ranh giới giữa phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống là không rõ rệt.

Từ khóa: phân tích hệ thống, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 14 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận