Phân tích và thiết kế hệ thống - mô hình xử lý

Mô hình xử lý:
Dùng để miêu tả các hoạt động của hệ thống như thế nào?
Minh hoạ các hoạt động được thực hiện và dữ liệu di chuyển trong hệ thống như thế nào?
Biểu đồ luồng dữ liệu
Một kỹ thuật chung để tạo nên các mô hình xử lý
Mô hình xử lý logic mô tả các quá trình mà không đề xuất chúng được hướng dẫn (dẫn đường) như thế nào
Mô hình xử lý vật lý cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng lên hệ thống

Từ khóa: mô hình xử lý, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 35 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận