Phân tích và thiết kế hệ thống - Khởi đầu dự án

Thương mại cần làm cho các dự án.
Người bảo trợ dự án nhận biết giá trị thương mại cần cho hệ thống mới và mong muốn hệ thống thực hiện
Thương mại cần để xác định chức năng của hệ thống (nó sẽ thực hiện gì)
Các giá trị thương mại của dự án trở nên rõ ràng.

Từ khóa: Khởi đầu dự án, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 15 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận