Phân tích trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi

Bài báo trình bày lời giải tích xác định trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi, từ đó xem xét, phân tích bức tranh tổng thể trạng thái ứng suất đồng thời của khối đắp và nền tự nhiên.

Từ khóa: Trạng thái ứng suất, Lý thuyết đàn hồi, Biến dạng dẻo, Trạng thái ứng suất, Ứng suất của khối đắp, Địa kỹ thuật

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận