Phân tích tần số dao động riêng của vỏ trụ tròn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên có gân gia cường

Bài viết này trình bày lời giải giải tích cho bài toán dao động riêng của vỏ trụ tròn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) có gân gia cường trực giao, có biên tựa khớp ở hai đầu vỏ. Trong đó, tính chất vật liệu được giả thiết là biến thiên theo phương chiều dầy của vỏ theo quy luật hàm lũy thừa. Mục đích chính của nghiên cứu này là trình bày một phương pháp đơn giản để giải bài toán dao động riêng vỏ trụ tròn FGM có gân gia cường.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Phân tích dao động riêng, Vỏ trụ tròn FGM có gân, Lý thuyết vỏ Love, Kết cấu dạng tấm

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:47 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận