Phân tích phần tử hữu hạn cho phá hoại của hố đào sâu trong đất sét yếu

Trong nghiên cứu này phương pháp PTHH với biện pháp suy giảm cường độ sử dụng hệ kết cấu đàn dẻo được sử dụng để phân tích hai trường hợp phá hoại của hố đào sâu tại Đài Bắc Cơ chế phá hoại của hố đào trong sét yếu cũng được đề xuất.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Phân tích phần tử hữu hạn, Hố đào sâu trong đất sét yếu, Hệ kết cấu đàn hồi

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:43 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận