Phân tích một số dạng kết cấu đê biển đề xuất dùng cho đê Nam Đình Vũ

Đê Nam Đình Vũ là công trình bảo vệ diện tích đất lấn biển khu Công nghiệp Nam Đình Vũ có chiều dài xấp xỉ 15km, chịu tác dụng của sóng với chiều cao tới 3,4m vì vậy cần có giải pháp kết cấu mới nhằm đem lại hiệu quả cao về kinh tế kỹ thuật. Đây chính là nội dung mà bài viết muốn đề cập.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, Đất lấn biển, Địa chất yếu, Kết cấu mới, Kết cấu đê

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/03/2020 | Lượt xem:43 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận