Phân tích môi trường

Khi bạn bị ốm và bị sốt, sự tăng thân nhiệt của bạn
chính là một chỉ thị.
Một chỉ thị môi trường cũng tương tự như một thước đo
“nhiệt độ” môi trường.
Nồng độ ôxy thấp của một con sông là chỉ thị cho thấy
một lượng lớn chất hữu cơ đã được thải vào con sông
đó.
Đăng nhập để bình luận