Phân tích độ tin cậy của kết cấu vỏ hầm có kể đến ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến

Bài viết này sẽ nghiên cứu độ tin cậy của kết cấu vỏ hầm ở trạng thái giới hạn cuối cùng (khai thác) được tiếp cận bằng mô hình tính toán tuyến tính, tức là mô hình phân tích Duddeck. Sau đó sẽ thực hiện phân tích độ tin cậy của kết cấu vỏ hầm có kể đến ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến rồi rút ra những kết luận về độ tin cậy của kết quả tính toán theo 2 mô hình tuyến tính và phi tuyến.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Kết cấu vỏ hầm, Hiệu ứng phi tuyến, Mô hình phân tích Duddeck, Đàn hồi phi tuyến

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:49 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận