Ổn định của nền đất yếu dưới công trình đắp theo các sức chống cắt khác nhau

Trong thiết kế nền móng công trình, việc xác định sức chịu tải an toàn và chính xác của nền đất được quan tâm đầu tiên. Tồn tại một số phương pháp đánh giá sức chịu tải của nền đất dưới đáy móng và hầu hết các phương pháp đều căn cứ trên cơ sở trạng thái cân bằng giới hạn.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Ổn định của nền đất yếu, Công trình đắp, Sức chống cắt, Phương pháp đánh giá sức chịu tải

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận