NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING

Những khái niệm cốt lõi của marketing Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

Từ khóa: marketing cơ bản, tổng quan marketing, nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 24 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:181 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 24

Đăng nhập để bình luận