Những phương pháp của Ngôn ngữ học cấu trúc - Dịch: Cao Xuân Hạo

Cuốn sách này trình bày những phương pháp được sử dụng trong ngôn ngữ học miêu tả, hay nói cho đúng hơn là ngôn ngữ học cấu trúc. Các phương pháp nghiên cứu được sắp xếp dưới dạng những thao tác phân tích kế tiếp theo nhau mà nhà ngôn ngữ học dùng để xử lý các dữ liệu của mình.

Từ khóa: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học cấu trúc, Cấu trúc ngôn ngữ, Giáo trình ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học đại cương, Bài giảng ngôn ngữ học

pdf 462 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận