Nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực trạng và giải pháp

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát tại các khách sạn ba sao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, nhân lực tác nghiệp đóng góp một vai trò quan trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đào tạo nguồn nhân lực tác nghiệp tại các khách sạn ba sao vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí đào tạo vẫn còn hạn chế… Thông qua kết quả nghiên cứu để có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tác nghiệp của các khách sạn, đặc biệt là các khách sạn ba sao, nơi mang lại nguồn doanh thu lớn cho hoạt động kinh doanh khách sạn của tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa: Nhân lực tác nghiệp, Khách sạn ba sao, Tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng giải pháp, Hoạt động kinh doanh khách sạn

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:48 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận